AIP oczami Studentów!

Dwóch Studentów Koła Naukowego MANAGER; Daniel Pokrzyk i Jakub Tarsa; na IX Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych w Nowym Sączu przedstawiło ideę i zasady funkcjonowania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Tematem Konferencji były „współczesne wyzwania rozwoju polskich regionów”. Nasi Studenci uznali, że istotne jest wspieranie przedsiębiorczości. Powiązali to ze startem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy PWSZ w Tarnowie, czego owocem stał się referat pt. „Wspieranie przedsiębiorczości szansą dla rozwoju regionów – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości”.

Swoje wystąpienie rozpoczęli od ogólnych informacji na temat rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorczości. Następnie przeszli do szczegółowego omówienia idei Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz zastosowania w praktyce programu AIP 2.0. Wystąpienie zostało wyróżnione pod względem przekazanych treści, a także przygotowania prelegentów. Mnogość pytań świadczyć może o dużym zainteresowaniu wśród społeczności akademickich.

 

AIPNS