Wszystkie wpisy, których autorem jest aip

Akcje stolikowe

Dnia 28 listopada 2019 r. w budynku A odbyła się pierwsza w tym semestrze akcja promująca AIP w naszej uczelni. Nasi studenci dyżurowali tym razem w budynku B, promując ideę przedsiębiorczości wśród zainteresowanych studentów PWSZ w Tarnowie.

Następna akcja stolikowa odbędzie się 30 stycznia w godzinach 10:45-11:45 w budynku C.

Zapraszamy!

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Przedsiębiorczość w XXI w.”

VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Przedsiębiorczość w XXI w.” już za nami.
Celem Konferencji była wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń oraz szerzenie wiedzy i wyników badań na temat rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas Konferencji, która odbyła się w 24 kwietnia 2019 r. wygłoszono 14 referatów przez studentów reprezentujących szkoły wyższe z Bielska-Białej, Jarosławia, Krakowa, Krosna, Rzeszowa oraz Tarnowa.
Wykład inauguracyjny pt. „Rola instytucji otoczenia biznesowego dla budowy potencjału gospodarczego Tarnowa na przykładzie działalności Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.”wygłosił Prezes TKP S.A. Pan Robert Wardzała

Komisja konkursowa podkreśliła wysoki poziom przedstawianych referatów i zdecydowała o przyznaniu następujących nagród ufundowanych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.:

1. I miejsce (1500 zł brutto) – Mateusz Zawadzki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie) za referat pt. ,,Zbieranie metali kolorowych jako specyficzna forma przedsiębiorczości w XXI wieku.”
2. II miejsce (1000 zł brutto) – Marzena Stanek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) – referat pt. ,,Przedsiębiorczość w efektywnym zarządzaniu pokoleniami.”
3. III miejsce (500 zł brutto) – Anna Orchel-Szeląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – referat pt. ,,Ekonomia współdzielenia ekonomią przyszłości.”

Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Administracyjno-Ekonomiczny, Zakład Ekonomii, Studenckie Koło Naukowe Manager oraz Koordynator ds. przedsiębiorczości akademickiej.
Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.

Dzień Otwarty w najpopularniejszej PWSZ w Polsce za nami

Piątek, 29 marca 2019 r. warto było spędzić w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Najchętniej wybierana uczelnia tego typu w kraju zorganizowała wtedy Dzień Otwarty. Była to doskonała okazja nie tylko do zapoznania się z ofertą edukacyjną PWSZ, ale także do wzięcia udziału w ciekawych prezentacjach, eksperymentach, wykładach i pokazach.

Dzień Otwarty to – zgodnie z wieloletnią tradycją – wspólne dzieło całej społeczności PWSZ. W jego organizację włączyli się bowiem nie tylko pracownicy, ale także studenci, którzy chcą „pochwalić się” swoją szkołą. Dzięki temu program imprezy liczył kilkadziesiąt pozycji.

Oferta dydaktyczna Uczelni to m.in.: 20 kierunków i aż 35 specjalności do wyboru, studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe, jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce – z halą i krytą pływalnią, atrakcyjne systemy stypendialne, możliwość wyjazdów zagranicznych, prężnie działający Klub Uczelniany AZS PWSZ, liczne organizacje studenckie, a także akademik o wysokim standardzie.