V Ogólnopolski Tydzień Kariery

W ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy PWSZ w Tarnowie będzie uczestniczył w:

  •  Dniu Otwartym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie (15. października 2013r. godz. 10.00-14.00)

 

  • Giełdzie Edukacyjnej organizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie (16. października 2013r. godz. 10.00-13.00)