Miesięczne archiwum: Listopad 2016

Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”

erasmus-logos-06_pl_54f5e5bb07f2f

Na czym polega program

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małej i średniej wielkości firmy w innych Państwach Uczestniczących.

Początkujący przedsiębiorcy mogą wyjechać na wymianę do przedsiębiorstwa w jednym z wybranych przez siebie krajów i zdobyć w trakcie pobytu istotne doświadczenie w zarządzaniu biznesem, w takich dziedzinach jak: efektywne planowanie, zarządzanie finansowe i operacyjne, rozwój produktu, sprzedaż i marketing.

Doświadczeni przedsiębiorcy zyskują natomiast możliwość skorzystania z umiejętności i pomysłów młodych przedsiębiorców, których goszczą u siebie.

Obie strony czerpią w ten sposób korzyści z takiej wymiany – budują sieć swoich kontaktów w Europie, nawiązują nowe relacje handlowe i poznają zagraniczne rynki. Po zakończeniu wymiany mogą zdecydować się na kontynuowanie współpracy w ramach długoterminowego partnerstwa biznesowego (np. spółki joint-venture, podwykonawstwo, stosunki wykonawca-dostawca itp.).

Projekt GREEN EYE

Konsorcjum Green EYE składa się z uniwersytetów, instytucji otoczenia biznesu, inkubatorów, organizacji doradczych z 5 krajów UE. Jego celem jest wspieranie nowych i początkujących przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu, a dzięki wymianie oferowanie szansy na ulepszenie funkcjonowania działalności i współpracę. Green EYE trwa 2 lata – od lutego 2016 do stycznia 2018.

Zapraszamy firmy ze wszystkich branż, ze szczególną uwagą skierowaną na “zielony sektor”.

Kto może wziąć udział

  • Początkujący przedsiębiorcy, którzy poważnie myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej lub którzy założyli działalność w ciągu ostatnich trzech lat. (Przyszła) działalność może być prowadzona w obrębie dowolnego sektora, a wiek nie ma żadnego znaczenia.
  • Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa w jednym z Państw Uczestniczących

Jak uczestniczyć

Program realizowany jest za pośrednictwem Lokalnych Punktów Kontaktowych ustanowionych dla każdego kraju przez Komisję Europejską. Początkujący i doświadczeni przedsiębiorcy powinni złożyć formularz aplikacyjny do udziału w programie w języku angielskim za pośrednictwem strony internetowej programu http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ w ramach którego wybierają swój punkt kontaktowy. Obecnie w Polsce rolę punktów kontaktowych pełni osiem instytucji, jedną z nich jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wymiana może trwać od jednego do sześciu miesięcy. Koszty pobytu młodego przedsiębiorcy u doświadczonego przedsiębiorcy pokrywa częściowo Komisja Europejska – jest to dotacja na pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania. Wsparcie finansowe wynosi od 530 do 1100 Euro miesięcznie, w zależności do kraju, w którym będzie odbywała się wymiana.

Skorzystaj z okazji! Uczestnictwo w programie to nie tylko możliwość zdobycia nowych umiejętności przydatnych w późniejszym zarządzaniu biznesem. To również możliwość wymiany wiedzy oraz wejścia w kontakty z bardziej doświadczonymi przedsiębiorcami.

Lokalny punkt kontaktowy w Polsce – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, pomoże Ci w znalezieniu odpowiedniego przedsiębiorcy goszczącego we wskazanym przez Ciebie kraju UE

Szczegółowe informacje:

Materiały do pobrania: