VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Przedsiębiorczość w XXI w.”

VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Przedsiębiorczość w XXI w.” już za nami.
Celem Konferencji była wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń oraz szerzenie wiedzy i wyników badań na temat rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas Konferencji, która odbyła się w 24 kwietnia 2019 r. wygłoszono 14 referatów przez studentów reprezentujących szkoły wyższe z Bielska-Białej, Jarosławia, Krakowa, Krosna, Rzeszowa oraz Tarnowa.
Wykład inauguracyjny pt. „Rola instytucji otoczenia biznesowego dla budowy potencjału gospodarczego Tarnowa na przykładzie działalności Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.”wygłosił Prezes TKP S.A. Pan Robert Wardzała

Komisja konkursowa podkreśliła wysoki poziom przedstawianych referatów i zdecydowała o przyznaniu następujących nagród ufundowanych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.:

1. I miejsce (1500 zł brutto) – Mateusz Zawadzki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie) za referat pt. ,,Zbieranie metali kolorowych jako specyficzna forma przedsiębiorczości w XXI wieku.”
2. II miejsce (1000 zł brutto) – Marzena Stanek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) – referat pt. ,,Przedsiębiorczość w efektywnym zarządzaniu pokoleniami.”
3. III miejsce (500 zł brutto) – Anna Orchel-Szeląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – referat pt. ,,Ekonomia współdzielenia ekonomią przyszłości.”

Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Administracyjno-Ekonomiczny, Zakład Ekonomii, Studenckie Koło Naukowe Manager oraz Koordynator ds. przedsiębiorczości akademickiej.
Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.

Dodaj komentarz