Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
przy Akademii Tarnowskiej

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8

Budynek C – Centrum Nowoczesnych Technologii – Wydział Politechniczny,

pokój 300 B

Tel. 14 63 16 627, email: aiptarnow.pwsztar.edu@gmail.com

 

Nasze dyżury w semestrze zimowym odbywają się:

 17 marca 9:45-10:30
1 kwietnia 13:15-14:00
14 kwietnia 9:45-10:30
29 kwietnia 13:15-14:00
12 maja 9:45-10:30
27 maja 13:15-14:00
9 czerwca 9:45-10:30

fb