Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
przy Akademii Tarnowskiej

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8

Budynek C – Centrum Nowoczesnych Technologii – Wydział Politechniczny,

pokój 300 B

Tel. 14 63 16 627, email: aiptarnow.pwsztar.edu@gmail.com

fb