Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
przy PWSZ w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8

Budynek C – Centrum Nowoczesnych Technologii – Instytut Politechniczny,

pokój 300 B

Tel. 14 63 16 627, email: aiptarnow@pwsztar.edu.pl

Luty 26.02.2018

Marzec 12.03.2018

Kwiecień 9.04.2018, 23.04.2018

Maj 7.05.2018, 21.05.2018

Czerwiec 4.06.2018

Czynne w wyznaczonych terminach w godzinach 11:30 – 12:30.

 

fb