Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
przy PWSZ w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8

Budynek C – Centrum Nowoczesnych Technologii – Instytut Politechniczny,

pokój 300 B

Tel. 14 63 16 627, email: aiptarnow@pwsztar.edu.pl

 

Nasze dyżury w semestrze zimowym odbywają się:

• 26 listopada 12:00-13:00
• 3 grudnia 13:30-14:30
• 17 grudnia 11:30-12:30
• 7 stycznia 12:00-13:00
• 21 stycznia 11:30-12:30

 

fb