Kontakt

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
przy PWSZ w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8

Budynek C – Centrum Nowoczesnych Technologii – Instytut Politechniczny,

pokój 300 B

Tel. 14 63 16 627, email: aiptarnow@pwsztar.edu.pl

czynne: piątek 11:30 – 12:30 oraz II i IV środa miesiąca od 9:30 – 11:00

fb